Vatta község története
Vatta monográfiája
Letölthető»

 

 

Szemere Bertalan Tagiskola
 
 
Szemere Bertalan Tagiskola Vatta

Bükkábrányi Arany János Általános Iskola
Szemere Bertalan Tagiskolája

OM intézményi azonosító:
201337

Cím: 3431 Vatta Szemere Bertalan út 60.
Telefon (iroda): 06 49 / 333 - 904
Telefon (intézményvezető): 06 49 / 333 - 905
Weboldal: http://www.vatta.sulinet.hu
E-mail:vattaiskola@gmail.com
Facebook:

www.facebook.com/szemerebertalan.tagiskolavatta

Névadó: Vatta szülötte tiszteletére iskolánk 1999-ben felvette Szemere Bertalan nevét. Névadónknak tisztelegve 2003-ban kialakítottuk a Szemere Falat.

Iskola épülete
Az állami oktatás bevezetéséig katolikus és református elemi oktatás volt a községben, mely egészen 1654-ig vezethető vissza.
Az államosítás után továbbra is a felekezeti iskolaépületekben folyt a tanítás.
Az iskola jelenlegi épületét, az állami gazdaság által használt hercegi /Odescalchi/ kastély földszinti helyiségeinek egy részét 1954-ben kapta meg az iskola, amelyben szolgálati férőhelyeket, illetve osztálytermeket alakítottak ki.
Magáról a kastélyról nem sokat tudunk. Az már a XVIII század végén állt, de hogy pontosan mikor épült, azt már homály fedi.
1978-ban az egész épület az iskoláé lett, kialakult a jelenlegi belső formája. A tantermek elhelyezkedése, mérete nem igazán felel meg erre a célra, de az egyedisége, otthonossága miatt szívesen és büszkén járnak ide tanulóink, pedagógusaink.
A korábbi években az épület belső állagát folyamatosan javítottuk, a külső állag megőrzésére is ügyel a tulajdonos önkormányzat, de jelentősebb felújításra csak 2007-ben került sor.
Régi álmunk vált valóra, mikor 2007 tavaszán megkezdődtek a restauráló munkák, mely megvalósulása részben pályázati pénzből, részben önerőből valósult meg.
Megtörtént a tető cseréje, a nyílászárók cseréje, a terasz teljes felújítása, új parkettát kapott az alsó szint. Kultúrált, esztétikus vizesblokkot alakítottak ki. A régi salétromos, hámló vakolatot leverték, újravakolták és színezték az egész épületet. Mindezen munkálatok mellett pedig, fokozottan ügyeltek a kastély műemlék jellegére, hogy ugyanolyanok maradjanak illetve, hogy ne sérüljenek a stílusjegyei.
A kastélybelső kialakítását, az osztálytermek díszítését, otthonossá tételét a pedagógusok végezték a közmunkások és szülők segítségével.

Tárgyi feltételek
Az elmúlt években az iskola a technikai eszközök fejlesztésére kiemelten költött.
A számítástechnika szaktanterem belső hálózattal és internet hozzáféréssel 2003-ban kialakításra került, eszközei ugyan fejlesztésre szorulnak, de a tananyag elsajátításához megfelelőek.
A tantermek kis mérete miatt állandó audio-vizuális eszközök elhelyezése nem minden esetben valósítható meg, ezért erre a célra két, tanteremként nem használatos termet alakítottunk ki.
Taneszközeink, a helységek bútorzata állapota megfelelő, felújításukat ill. cseréjüket folyamatosan tervezzük.
Az iskola udvarára 1990/1991-ben 288 m2-es pályázati összegből tornatermet építettek, melynek ünnepélyes átadására 1991. március 15-én került sor.
A tornaterem, a testnevelési és sportköri órák mellett, helyet ad az iskolai, illetve a községi rendezvényeknek, megmozdulásoknak is. Helységeit a késő őszi, kora tavaszi és a téli időszakban gyakran használják a Vattai Football Club sportolói is.
2003-ban az épület padlásterében a tanulók részére kisfoglalkoztató /gyógypedagógiai, video/ illetve könyvtárhelységet alakítottunk ki.
Az önkormányzat 2000-ben -részben önerőből, részben pályázati forrásból- 200 adagos konyha és 100 férőhelyes étterem építését valósította meg.
Iskolánkban büfé nem működik, tanulóink étkezési igényeit a konyha igyekszik kielégíteni. Ezért az ebéd mellett az első tanítási szünetben -csekély térítés mellett- tízórait (reggelit) is fogyaszthatnak tanulóink.
A kapacitás lehetővé teszi az óvoda és a községi szociális étkezés ellátását is.
Épületeink és azok felszereltsége alkalmas az alapfokú oktatási és nevelési feladatok ellátására.

Tanulók
Az iskolánkban 1 - 8. önálló osztályokban tanulhatnak Vatta és Borsodgeszt község általános iskoláskorú gyermekei, napközis illetve tanulószobai csoportjaink a csekély igény miatt megszűntek.
Jelenlegi tanuló létszámunk 112 fő, mely a demográfiai változások függvényében volt már 150 fő fölött is, de 83 fő körül is.

Tanárok

A tanárok névsora, elérhetőség letölthető itt.»

Oktatás
A gyerekek csendes, tiszta környezetben tölthetik a tanórákat, tanórák közti szabadidejüket, mivel az iskola körül parkosított játszóudvar, parkerdő van kialakítva.
A kötelező órák mellett tanulóink felzárkóztató, fejlesztő és sportköri foglalkozásokon is részt vehetnek.
Jelenleg a fenti foglalkozások mellett 6 szakköri foglalkozás szolgálja a tehetséggondozást.
Oktatási tevékenységünket jól kiegészíti a Standard Táncművészeti Iskola iskolánkban működő csoportja is.
A szülők és tanulók igénye szerint a gyermekek két felekezeti hitoktatásban részesülhetnek.

Rendezvények

Rendezvénynaptár...letölthető *.pdf

Rendezvényeink, ünnepségeink - melynek szervezésében aktív szerepet vállal az iskolánkban működő diákönkormányzat, a szülői szervezet is - nyitottak.
Ünnepségeink - október 23., március 15. - műsorát, időpontját úgy tervezzük, hogy azokon a szülők mellett részt tudjanak venni a község lakosai is. Névadónknak tisztelegve a Szemere Falnál, iskolai ünnepség keretében koszorút helyezünk el halálának, illetve születésének évfordulóján is.
Március 15-én az önkormányzattal a vattai Szemere szobornál, testvériskolánkkal - a miskolci Szemere Bertalan Művészeti Középiskolával - Miskolcon az Avasi temetőben Szemere Bertalan sírjánál közösen helyezzük el a megemlékezés koszorúját.
Publikus rendezvényeinket időben meghirdetjük.
Február hónapban a diákönkormányzat rendezésében diákfarsanggal búcsúztatjuk a telet.
Már három éve december hónapban a téli szünet előtti utolsó tanítási nap estéjén tanulóink karácsonyi műsorral kedveskednek a szülőknek, melyközben a Szülői Munkaközösség vendégül látja a gyermekeket, majd az est - búcsúztatván az óévet - táncos rendezvénnyel zárul. Ezen időszakban hagyományunkká vált az Adventi ünnepkör megtartása is.

Szabadidős programok

A 2003/2004. tanévtől gyermekeink részére a tiszabábolnai holtágra nyaranta vízi tábort - kenuzás, úszás, horgászat -szervezünk, melyet részben önerőből, részben pályázati összegből, részben a Szülői Munkaközösség támogatásával valósítunk meg.
A 2003/2004-es tanévtől március hónapban Szemere Bertalan és kora címmel műveltségi vetélkedőt szervezünk, melyre meghívjuk a környék iskoláinak csapatait is.
A 2004/2005. tanévben Szülői Munkaközösségünk az összetartozás fontosságát hangsúlyozandó iskolai nyakkendőt ajándékozott tanulóinknak és nevelőinknek, s mellyel fogadjuk ezentúl iskolánk tanulójává az első osztályosokat is.

Alapítvány
Nevelő-oktató munkánkat hatékonyan segíti a Vattai Gyermekekért, Ifjúságért Alapítvány és a Szülői Munkaközösség tevékenysége is.
Anyagi támogatásukkal nagyban hozzájárulnak feltételeink javításához - eszközvásárlások -, rendezvényeink lebonyolításához - tanulmányi kirándulások, színházlátogatások, nevezési díjak támogatása -, sikeréhez. Gyakran segítik szervező munkánkat is.

Tanulmányi versenyek

Tanulóink szívesen bekapcsolónak a területi versenyekbe, gyakran készítenek pályamunkákat is. A kis létszámunkhoz képest szép számmal érnek el dobogós helyezéseket, gyakran jutnak el a megyei fordulókra is, melyről szintén sikerült már elhozni dobogós helyezéseket.
Az oktató munkánk eredményességét - a tanulmányi versenyek mellett - a beiskolázás is jól tükrözi. Már több éve minden tanulónkat sikerül beiskolázni a középfokú tanintézetekbe, a központi írásbeli felvételink értékelése során minden évben vannak tanulóink, akik a pontszámuk alapján - megyei szinten -az első három helyen végeznek a rangsorban.

 
 

 

 


Birinyi László polgármester

Riport Korán Istvánnal
© 2005-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.